Hoofdinhoud

Algemene Voorwaarden

Op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten in opdracht van beroeps- en bedrijfsmatige afnemers zijn van toepassing de Algemene verkoop-, leverings-, montage- en onderhoudsvoorwaarden NVKL , zoals uitgegeven door de Nederlandse Vereniging van ondernemingen op het gebied van Koudetechniek en Luchtbehandeling (NVKL), gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage d.d. 18 februari 2015 jaar onder nr. 25/2015.

 

Zie onder voor de voorwaarden:

 

 

 

Menu
Vergelijk
Filters