Hoofdinhoud

Disclaimer

Deze website van ACR Klimaat wordt regelmatig geactualiseerd. Voor vragen of opmerkingen over de inhoud van de site kun je contact met ons opnemen via: info@acr.nl.

 

Gebruik van informatie en rechten:
Teksten en afbeeldingen op deze site, zijn eigendom van ACR Klimaat en niet rechtenvrij. Een verzoek tot gebruik van de informatie kun je indienen via info@acr.nl. Hoewel we de grootst mogelijke zorg besteden aan de inhoud van de site, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. ACR Klimaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van de informatie op deze site.

 

Informatie over F-gassen:
ACR Klimaat levert apparatuur en producten die gefluoreerde broeikasgassen bevatten. Meer informatie is beschikbaar op de website van InfoMil van Rijkswaterstaat.

 

Aansprakelijkheid en disclaimer:
Deze website dient slechts voor algemene informatieve doeleinden, en de verstrekte informatie is niet bedoeld als advies in concrete gevallen. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht bij het samenstellen en onderhouden van de informatie, kunnen fouten niet altijd worden voorkomen. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. ACR Klimaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de verstrekte informatie, noch voor schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

De website van ACR Klimaat bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door ACR Klimaat worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van ACR Klimaat. ACR Klimaat geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites. ACR Klimaat garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Menu
Vergelijk
Filters